Zápis z 53. schůze rady města konané dne 10.11.2008

zveřejněno: 10. 11. 2008

Počet přítomných členů: 9

 

 

Ověřovatel zápisu:

MUDr. Marie Košťálová
 

Schválený pořad 53. schůze rady města:

 

  1. Návrh rozpočtu města na rok 2009
  2. Obsazení volného bytu

 

 

PŘEHLED USNESENÍ

 

1. Usn.728/08/OF

Návrh rozpočtu města na rok 2009

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí příspěvku na dofinancování akce „Sociální zázemí a tribuny oddílu fotbalu a tenisu“ v souvislosti s žádostí TJ Žďár nad Sázavou o investiční dotaci na MŠMT veš výši 6.270 tis.Kč.

 

Hlasování: Pro 6, proti 1, zdrž. 1

 

 

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení návrh rozpočtu na rok 2009.

 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

 

Rada města bere na vědomí upravený návrh investičního výhledu.

 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

 

2. Ústní zpráva/OP

Obsazení volných bytů

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 9 o velikosti 1+ společné sociální zařízení, umístěného v obytném domě č.p. 2228, ulice Brněnská č.or. 10 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1 dle návrhu předloženém bytovou komisí.

 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

 

 

 

Ověřovatel:

 

MUDr. Marie Košťálová v.r.

 

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r. Mgr. Jaromír Brychta v.r.
místostarostka starosta
Našli jste chybu?

Nahlásit chybu webu

Snažíme se web dělat nejlépe jak dokážeme. Může se ale stát, že nám nějaká chyba unikne. Pokud nám o chybě dáte vědět, dáte nám šanci ji odstranit. Děkujeme!