Zápis z 56. schůze rady města konané dne 29.12.2008

zveřejněno: 29. 12. 2008

Počet přítomných členů: 6

 

Omluveni:

Mgr. Jaromír Brychta
Ing. Vladimír Novotný
Ing. Oldřich Sedlák
 

 

Ověřovatel zápisu:

Rostislav Dvořák
 

Schválený pořad 56. schůze rady města:

 

  1. Rozpočtová opatření č. 9/2008/RM

 

 

PŘEHLED USNESENÍ

 

1. Usn.776/08/OF

Rozpočtová opatření č.9/2008/RM

Rada města po projednání schvaluje přijetí dotací uvedených v RO 9/2008/RM.

 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

 

 

Ověřovatel:

Rostislav Dvořák v.r.

 

 

 

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r.  
místostarostka  
Našli jste chybu?

Nahlásit chybu webu

Snažíme se web dělat nejlépe jak dokážeme. Může se ale stát, že nám nějaká chyba unikne. Pokud nám o chybě dáte vědět, dáte nám šanci ji odstranit. Děkujeme!