Zápis z 98. schůze rady města konané dne 4.10.2010

zveřejněno: 4. 10. 2010

Počet přítomných členů: 9

 

Ověřovatel zápisu:

Mgr. Luboš Straka

 

Schválený pořad 98. schůze rady města:

 1. Prohlídka bioplynové stanice ODAS u sběrného dvora
 2. Výběrové řízení na dodavatele stavby „Revitalizace a rozšíření společenského relaxačního centra“ – omezení počtu zájemců
 3. Materiál dle Pravidel – 2. ZŠ
 4. Materiál dle Pravidel – 3. ZŠ
 5. Materiál dle Pravidel – 4. ZŠ
 6. Materiál dle Pravidel – 5. ZŠ
 7. Materiál dle Pravidel – ZUŠ
 8. Materiál dle Pravidel -  ACTIVE
 9. Materiál dle Pravidel – Poliklinika
 10. Materiál dle Pravidel – Sociální služby města
 11. Materiál dle Pravidel – KMJS
 12. Materiál dle Pravidel – KULTURA
 13. Materiál dle Pravidel – PO MŠ
 14. Návrh rozpočtu r. 2011
 15. Návrh restrukturalizace PO CERUM
 16. Majetkoprávní úkony
 17. Byty a nebytové prostory
 18. Směrnice o evidenci majetku
 19. Směrnice pro provedení inventarizace majetku a závazků včetně odpovědnosti
 20. Provozování sportovišť
 21. Žádost TJ – oddíl lyžování
 22. Navýšení příspěvku na provoz pro středisko bazén
 23. Doplnění pořadníku DPS
 24. Výjimky DPS
 25. Různé

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Ústní zpráva/ p. Odvárka

Prohlídka bioplynové stanice ODAS u sběrného dvora

 

2. Usn. 1405/2010/ORÚP

Výběrové řízení na dodavatele stavby „Revitalizace a rozšíření společenského relaxačního centra“ – omezení počtu zájemců

Rada města po projednání schvaluje seznam zájemců, kteří budou vyzváni k podání nabídky a zároveň vylučuje zájemce z důvodu omezení počtu tak, jak doporučila komise výběrového řízení na dodavatele stavby „Revitalizace a rozšíření společensko relaxačního centra“ Žďár nad Sázavou.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn. 1406/2010/2.ZŠ

Materiál dle Pravidel – 2.ZŠ

Rada města po projednání schvaluje pro rok 2011:

- limit reprefondu ve výši 10.000,- Kč

- odpisový plán

- návrh rozpočtu příspěvkové organizace včetně oprav z vlastních zdrojů ve výši 140 tis. Kč

Rada města po projednání bere na vědomí požadavek PO do rozpočtu města na rok 2011:

- požadavek na příspěvek od zřizovatele ve výši 5.229 tis. Kč

- plán oprav a rekonstrukcí z rozpočtu zřizovatele pro školu ve výši 200 tis. Kč a pro halu 7.950 tis. Kč

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 1407/2010/3.ZŠ

Materiál dle Pravidel – 3.ZŠ

Rada města po projednání schvaluje pro rok 2011:

- limit reprefondu ve výši 10.000,- Kč

- odpisový plán

- návrh rozpočtu příspěvkové organizace včetně oprav z vlastních zdrojů

- plán oprav z vlastních zdrojů ve výši 400 tis. Kč

- plán investic z vlastních zdrojů ve výši 800 tis. Kč

Rada města po projednání bere na vědomí požadavek PO do rozpočtu města na rok 2011:

- požadavek na příspěvek od zřizovatele ve výši 6.146 tis. Kč

- plán oprav a rekonstrukcí z rozpočtu zřizovatele ve výši 2.235 tis. Kč

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

5. Usn. 1408/2010/4.ZŠ

Materiál dle Pravidel – 4. ZŠ

Rada města po projednání schvaluje pro rok 2011:

- limit reprefondu ve výši 10.000,-Kč

- odpisový plán

- návrh rozpočtu příspěvkové organizace včetně oprav z vlastních zdrojů ve výši 856 tis. Kč

- plán investic z vlastních zdrojů ve výši 350 tis. Kč

Rada města po projednání bere na vědomí požadavek PO do rozpočtu města na rok 2011:

- požadavek na příspěvek jod zřizovatele ve výši 7.825 tis. Kč pro školu a 3.800 tis. Kč bazén

- plán oprav a rekonstrukcí z rozpočtu zřizovatele ve výši 9.260 tis. Kč

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

6. Usn. 1409/2010/5.ZŠ

Materiál dle Pravidel – 5. ZŠ

Rada města po projednání schvaluje pro rok 2011:

- limit reprefondu ve výši 10.000,-Kč

- odpisový plán

- návrh rozpočtu příspěvkové organizace včetně oprav z vlastních zdrojů ve výši 80 tis. Kč

- plán investic z vlastních zdrojů ve výši 260 tis. Kč

Rada města po projednání bere na vědomí požadavek PO do rozpočtu města na rok 2011:

- požadavek na příspěvek od zřizovatele ve výši 7.084 tis. Kč

- plán oprav a rekonstrukcí z rozpočtu zřizovatele ve výši 4.925 tis. Kč

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

7. Usn. 1410/2010/ZUŠ

Materiál dle Pravidel – ZUŠ

Rada města po projednání schvaluje pro rok 2011:

- limit reprefondu ve výši 4.000,-Kč

- odpisový plán

- návrh rozpočtu příspěvkové organizace včetně oprav z vlastních zdrojů ve výši 160 tis. Kč

Rada města po projednání bere na vědomí požadavek PO do rozpočtu města na rok 2011:

- požadavek na příspěvek od zřizovatele ve výši 200 tis. Kč

- plán oprav a rekonstrukcí z rozpočtu zřizovatele ve výši 2.370 tis. Kč

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

8. Usn. 1411/2010/Active

Materiál dle Pravidel – ACTIVE

Rada města po projednání schvaluje pro rok 2011:

- limit reprefondu ve výši 5.000,-Kč

- odpisový plán

- návrh rozpočtu příspěvkové organizace včetně oprav z vlastních zdrojů ve výši 200 tis. Kč

- plán investic z vlastních zdrojů 2,5 mil. Kč a splátku úvěru 200 tis. Kč

Rada města po projednání bere na vědomí požadavek PO do rozpočtu města na rok 2011:

- požadavek na příspěvek od zřizovatele ve výši 1.031 tis. Kč

- plán oprav a rekonstrukcí z rozpočtu zřizovatele ve výši 2.150 tis. Kč

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

9. Usn. 1412/2010/Poliklinika

Materiál dle Pravidel – Poliklinika

Rada města po projednání schvaluje pro rok 2011:

- limit reprefondu ve výši 9.000,-Kč

- odpisový plán

- návrh rozpočtu příspěvkové organizace včetně oprav z vlastních zdrojů ve výši 160 tis. Kč

- plán investic z vlastních zdrojů ve výši 4.030 tis. Kč

- objem mzdových prostředků ve výši 11.621 tis. Kč

- limit počtu pracovníků (přepočtený stav) 35,22 zaměstnanců

Rada města po projednání bere na vědomí požadavek PO do rozpočtu města na rok 2011:

- požadavek na příspěvek od zřizovatele ve výši 1.750 tis. Kč

- plán oprav a rekonstrukcí z rozpočtu zřizovatele ve výši 6.220 tis. Kč

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

10. Usn. 1414/2010/SSm

Materiál dle Pravidel – Sociální služby města

Rada města po projednání schvaluje pro rok 2011:

- limit reprefondu ve výši 7.000,-Kč

- odpisový plán

- návrh rozpočtu příspěvkové organizace včetně oprav z vlastních zdrojů ve výši 335 tis. Kč

- plán investic z vlastních zdrojů ve výši 150 tis. Kč

- objem mzdových prostředků ve výši 21.630 tis. Kč

Rada města po projednání bere na vědomí požadavek PO do rozpočtu města na rok 2011:

- požadavek na příspěvek od zřizovatele ve výši 10.480 tis. Kč

- plán oprav a rekonstrukcí z rozpočtu zřizovatele ve výši 2.485 tis. Kč

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

11. Usn. 1415/2010/KMJS

Materiál dle Pravidel – KMJS

Rada města po projednání schvaluje pro rok 2011:

- limit reprefondu ve výši 15.000,-Kč

- odpisový plán

- návrh rozpočtu příspěvkové organizace včetně oprav z vlastních zdrojů ve výši 55 tis. Kč

- objem mzdových prostředků ve výši 4.524 tis. Kč

Rada města po projednání bere na vědomí požadavek PO do rozpočtu města na rok 2011:

- požadavek na příspěvek od zřizovatele ve výši 6.990 tis. Kč

- plán oprav a rekonstrukcí z rozpočtu zřizovatele ve výši 4.650 tis. Kč

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

12. Usn. 1416/2010/Kultura

Materiál dle Pravidel – Kultura

Rada města po projednání schvaluje pro rok 2011:

- limit reprefondu ve výši 7.000,-Kč

- odpisový plán

- návrh rozpočtu příspěvkové organizace včetně oprav z vlastních zdrojů ve výši 317 tis. Kč

- objem mzdových prostředků ve výši 3.550 tis. Kč

Rada města po projednání bere na vědomí požadavek PO do rozpočtu města na rok 2011:

- požadavek na příspěvek od zřizovatele ve výši 2.320 tis. Kč

- plán oprav a rekonstrukcí z rozpočtu zřizovatele ve výši 677 tis. Kč

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

13. Usn. 1417/2010/ PO MŠ

Materiál dle Pravidel – PO MŠ

Rada města po projednání schvaluje pro rok 2011:

- limit reprefondu ve výši 3.000,-Kč

- odpisový plán

- návrh rozpočtu příspěvkové organizace včetně oprav z vlastních zdrojů ve výši 720 tis. Kč

- plán investic z vlastních zdrojů ve výši 150 tis. Kč

Rada města po projednání bere na vědomí požadavek PO do rozpočtu města na rok 2011:

- požadavek na příspěvek od zřizovatele ve výši 7.100 tis. Kč

- plán oprav a rekonstrukcí z rozpočtu zřizovatele ve výši 7.245 tis. Kč

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

14. Usn. 1413/2010/OF

Návrh rozpočtu pro rok 2011

Rada města po projednání bere na vědomí návrh rozpočtu pro rok 2011.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

15. Usn. 1418/2010/CERUM

Návrh restrukturalizace PO CERUM

Rada města po projednání bere na vědomí návrh restrukturalizace PO CERUM.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

16. Usn. 1419/2010/OP

Majetkoprávní úkony

a) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na bezúplatný převod nemovitosti – dar pozemku z vlastnictví Města Žďár nad Sázavou a to části p. č. 1220/1 – ost. plocha, zeleň v zástavbě v k. ú. Město Žďár - dle GP č. 3104-29/2010 ze dne 21. 7. 2010 nově p. č. 1220/10 ve výměře 25 m2 v k. ú. Město Žďár do vlastnictví kraje Vysočina se sídlem Žižkova 57, 587 33 Jihlava - za účelem majetkoprávního vypořádání pozemku zastavěného rampou pro bezbariérový přístup do budovy čp. 762 ul. Komenského, ZR 3 v rámci stavby „Praktická škola a SPC Žďár nad Sázavou – změna užívání objektu DM“.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemků z vlastnictví Města Žďár nad Sázavou a to p. č. 6731 – trvalý travní porost ve výměře 97 m2 a p. č. 6733 – ostatní pl., jiná plocha ve výměře 85 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Jihlavská, ZR 1 u a. s. ZDAR – za účelem sjednocení pozemků jako součást stávající zeleně u čerpací stanice BENZINA.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na směnu pozemků a to p. č. 8031 – orná ve výměře 960 m2 v k. ú. Město Žďár – pozemek navazující na současnou byt. zástavbu v lokalitě Klafar, ZR 3 ve vlastnictví Ing. Romana Pohanky, bytem ZR 5 za pozemek ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou p. č. 8001/4 – orná půda ve výměře 859 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě Klafar II., ZR 3 – za účelem výstavby RD s využitím podmínek pro výstavbu RD v lokalitě Klafar II.-B1.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 6718 – zast. plocha ve výměře 19 m2 v k.ú. Město Žďár v lokalitě „U ZDARU“ ul. Jihlavská, ZR 1 - pod řadovou PREFA garáží - za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž.0

 

e) Rada města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 6215 – ost.pl., jiná plochave výměřecca  20 m2  v lokalitě u Finančního úřadu a části p. č. 6209/4 – ost.pl., ,jiná plocha ve výměře cca  20 m2 v lokalitě u Kauflandu v k. ú.  Město Žďár - za účelemumístění 2 reklamních panelů o velikosti cca 3 m x 5,5 m (výška x šířka) k Centru moderního bydlení s tím, že RM doporučuje umístění na sloupy veřejného osvětlení tak, jak jsou umístěny stávající ostatní reklamy.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

f) 1. Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou Mgr. Jiřímu Librovi, Ph.D., trvale bytem ZR 1 a to částí p. č. 570/10 a 570/439 ve výměře 66 m2 v k. ú. Zámek Žďár – za účelem využití jako zahrada u byt. domu čp. 258 v ul. Srázná 5, ZR 2.

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Výše nájemného 20,-- Kč/m2/rok.

2. Rada města po projednání schvaluje výpůjčku pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou Mgr. Jiřímu Librovi, Ph.D., trvale bytem ZR 1 a to částí p. č. 570/10 a 570/439 u byt. domu čp. 258 v ul. Srázná 5, ZR 2 ve výměře 250 m2 v k. ú. Zámek Žďár – za účelem využití pro posezení a drobné prvky pro děti v dřevěném stylu (houpačky, prolézačky, pískoviště atd.) k přilehlému byt. domu s tím, že všechny prvky budou dočasného charakteru, tj. v případě potřeby lehce odstranitelné a dále za účelem vysázení vhodné drobné zeleně k oddělení od parkoviště na východní hranici pozemku.

Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a MUDr. Danou Wasserbauerovou, bytem ZR 2 – jako oprávněnou – na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to na části p. č. 4669/1 v k. ú. Město Žďár - za účelem zřízení plynovodní přípojky k RD čp. 1349 na p. č. 4924 v k. ú. Město Žďár v ul. Mánesova 11, ZR 7 - včetně přístupu a příjezdu k uvedené přípojce za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené přípojky inž. sítí ve prospěch oprávněného, tj. vlastníka nemovitosti - RD čp. 1349 na p. č. 4924 v k. ú. Město Žďár v ul. Mánesova 11, ZR 7.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 1.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby, uzavřené mezi Městem Žďár nad Sázavou, JMP NET, s.r.o. Brno a Výstavbou Klafar s.r.o. Žďár nad Sázavou, předmětem které je  právo provést stavbu plynárenského zařízení „Obytný soubor RD – Klafar II – ulice Povoznická, Žďár nad Sázavou III, technická infrastruktura, část STL plynovod a přípojky“, včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů na části pozemku p.č. 7998/18 v k.ú. Město Žďár, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

17. Usn. 1420/2010/OP

Byty a nebytové prostory

1. Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem bytu č. 34 o velikosti 1+1, umístěném v obytném domě č. p. 1829, na Revoluční ulici č. or. 27, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3 a dále schvaluje vyhlášení záměru na pronájem bytu č. 21 o velikosti 1+1, umístěném v obytném domě č. p. 1876, na Brodské ulici č. or. 27, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

2. Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 1 o velikosti 1+1, umístěném v obytném domě č. p. 1936, na Brodské ulici č. or. 35, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 22 o velikosti 1+1, umístěném v obytném domě č. p. 1871, na Revoluční ulici č. or. 30, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3 a smlouvy o nájmu bytu č. 8 o velikosti 1 pokoj + společné sociální zařízení, umístěném v obytném domě č. p. 2228, na Brněnské ulici č. or. 10, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, dle návrhu předloženého bytovou komisí.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

3. Rada města po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu nemovitosti – objektu č. p. 300, č. or. 16, na ulici Žižkova ve Žďáře nad Sázavou 3 mezi městem Žďár nad Sázavou a Kolpingovým dílem České republiky o. s. v předloženém znění.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

4. Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem objektu č. p. 325 na ulici 1.máje č. or. 1 ve Žďáře nad Sázavou, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

5. Rada města po projednání schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru na pronájem části nebytových prostor v budově č. 165/1 na ulici Dolní ve Žďáře nad Sázavou (býv. Česká pojišťovna), dle předloženého návrhu. Výše nájemného pro tento objekt obvyklá je 1.000 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

6. Rada města po projednání schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru na pronájem části nebytového prostoru v objektu v I. NP na Nádražní ulici č. 4 ve Žďáře nad Sázavou, vhodný k provozování obchodní činnosti, kanceláří. Minimální výše nájemného pro tento objekt obvyklá je nejméně 800 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

18. Usn. 1421/2010/OP

Směrnice o evidenci majetku

Rada města po projednání schvaluje Směrnici č. 1/2010 o evidenci majetku v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

19. Usn. 1422/2010/OP

Směrnice pro provedení inventarizace majetku a závazků včetně odpovědnosti

Rada města po projednání schvaluje Směrnici č. 2/2010 pro provedení inventarizace majetku a závazků včetně odpovědnosti v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

20. Usn. 1427/2010/OP

Provozování sportovišť

Rada města po projednání ukládá městskému úřadu zpracovat materiál týkající se provozování sportovišť od 1.1.2011.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

21. Usn. 1426/2010/OŠKS

Žádost TJ – oddíl lyžování

Rada města po projednání bere na vědomí žádost Tělovýchovné jednoty Žďár nad Sázavou, Jungmannova 10 – oddílu lyžování o převodu úpravy lyžařských tratí z majetku Tělovýchovné jednoty Žďár nad Sázavou do majetku města Žďáru nad Sázavou.

Rada města po projednání ukládá odboru školství, kultury a sportu připravit možné varianty zajištění úpravy běžeckých tratí.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

22. Usn. 1423/2010/4.ZŠ

Žádost o navýšení příspěvku na provoz roku 2010 pro středisko bazén příspěvkové organizace Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4

Rada města po projednání bere na vědomí žádost o navýšení příspěvku na provoz roku 2010 pro středisko bazén příspěvkové organizace Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

23. Usn. 1424/2010/OS

Doplnění pořadníku DPS

Rada města po projednání schvaluje doplnění pořadníku pro přidělení bytů v domech s pečovatelskou službou o velikosti 0+1 dle přiloženého materiálu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

24. Usn. 1425/2010/OS

Žádost o udělení výjimky

Rada města po projednání schvaluje udělení výjimky z podmínky trvalého pobytu pro přidělení bytu v DPS paní Kataríně Bílkové z Liberce.

Rada města po projednání schvaluje udělení výjimky z podmínky trvalého pobytu pro přidělení bytu v DPS paní Anně Pavloskové z Dolní Rožínky.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

25. Ústní zpráva

Schválení ceny stolního kalendáře

Rada města schvaluje cenu stolního kalendáře partnerských měst 2011 ve výši 80,-Kč včetně DPH.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

 

Ověřovatel:

Mgr. Luboš Straka v. r.

 

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r. Mgr. Jaromír Brychta v.r.
místostarostka starosta
Našli jste chybu?

Nahlásit chybu webu

Snažíme se web dělat nejlépe jak dokážeme. Může se ale stát, že nám nějaká chyba unikne. Pokud nám o chybě dáte vědět, dáte nám šanci ji odstranit. Děkujeme!