Zápis z 1. schůze rady města konané dne 11.11.2010

zveřejněno: 11. 11. 2010

ZÁPIS

z 1. schůze rady města konané
dne 11.11.2010

Počet přítomných členů: 9

 

Ověřovatel zápisu:

Ing. Karel Straka

 

Schválený pořad 1. schůze rady města:

  1. Stanovení oddávajících

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Ústní zpráva

Stanovení oddávajících

Rada města schvaluje následující oddávající:

Ing. Dagmar Zvěřinová

Mgr. Jaromír  Brychta

Bc. Ladislav Bárta

Jakub Pustina

PaedDr. Jaroslav Ptáček

MUDr. Marie Košťálová

Ing. Vladimír Novotný

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdržel se 0

 

 

Ověřovatel:

Ing. Karel Straka v. r.

 

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r.

starostka města

   
Mgr. Jaromír Brychta v.r. Bc. Ladislav Bárta v.r.

1. místostarosta města

2. místostarosta města

Našli jste chybu?

Nahlásit chybu webu

Snažíme se web dělat nejlépe jak dokážeme. Může se ale stát, že nám nějaká chyba unikne. Pokud nám o chybě dáte vědět, dáte nám šanci ji odstranit. Děkujeme!