Zápis z 55. schůze rady města konané dne 31.12.2012

zveřejněno: 31. 12. 2012

ZÁPIS

z 55. schůze rady města konané
dne 31.12.2012

 

Počet přítomných členů: 9

 

Ověřovatel zápisu:

Ing. Karel Straka

 

Schválený pořad 55. schůze rady města:

  1. Rozpočtová opatření

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 766/2012/OF

Rozpočtová opatření č. 11/2012/RM

Rada města po projednání doporučuje ZM ke schválení rozpočtové opatření č. 11/2012/RM - příjem 2.19 odvod PO ZŠ Švermova a výdaje položky 31.9 opravy , údržba a rekonstrukce 4.ZŠ včetně 6399.3 DPH a 43.1 Sociální služby města.

Rada města po projednání schvaluje přijetí dotací uvedených v rozpočtovém opatření č. 11/2012/RM.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

Ověřovatel:

Ing. Karel Straka, v.r.

           

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r.
starostka města
 
Mgr. Jaromír Brychta v.r. Bc. Ladislav Bárta, v.r.
1. místostarosta města 2. místostarosta města
Našli jste chybu?

Nahlásit chybu webu

Snažíme se web dělat nejlépe jak dokážeme. Může se ale stát, že nám nějaká chyba unikne. Pokud nám o chybě dáte vědět, dáte nám šanci ji odstranit. Děkujeme!