Zápis z mimořádné schůze rady města konané dne 31.10.2013

zveřejněno: 31. 10. 2013

ZÁPIS

z mimořádné schůze rady města konané
dne 31.10.2013

 

Počet přítomných členů: 7

 

Omluveni:

Jana Svobodová, Ing. Karel Straka

 

Ověřovatel zápisu:

PaedDr. Jaroslav Ptáček

 

Schválený pořad mimořádné schůze rady města:

  1. Souhlas se zpětvzetím výpovědi nájmu nebytových prostor
  2. Zřízení věcného břemene

 

PŘEHLED USNESENÍ

<![if !supportLists]>

1. Usn. 1068/2013/OP

Souhlas se zpětvzetím výpovědi nájmu nebytových prostor

Rada města souhlasí se zpětvzetím výpovědi nájmu nebytových prostor, umístěných v budově č.p. 72 na náměstí Republiky č.or. 4 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1 s tím, že nájem nebytových prostor bude pokračovat za podmínek dle Smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 24.10.2011.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

2. Usn. 1069/2012/OP

Zřízení věcného břemene

Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvyo zřízení věcného břemene na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností EIC European Investment Company a.s. se sídlem Chudčice č.ev. 19, PSČ 664 71 – jako oprávněným a to na části p. č. 5755/3 v k. ú. Město Žďár – za účelem umístění terénních úprav – svahu přiléhajícího k novostavbě „Přístavba skladu elektromateriálu“ v lokalitě ul. Brněnská, ZR 1 u objektu stávající prodejny a skladu elektro a svítidel - včetně práva chůze a jízdy za účelem údržby a příp. dalších oprav uvedené terénní úpravy ve prospěch oprávněného.

Právo věcného břemene se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

Ověřovatel:

PaedDr. Jaroslav Ptáček, v.r.

 

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r.
starostka města
 
Mgr. Jaromír Brychta v.r. Bc. Ladislav Bárta, v.r.
1. místostarosta města 2. místostarosta města
Našli jste chybu?

Nahlásit chybu webu

Snažíme se web dělat nejlépe jak dokážeme. Může se ale stát, že nám nějaká chyba unikne. Pokud nám o chybě dáte vědět, dáte nám šanci ji odstranit. Děkujeme!