Zápis ze 72. schůze rady města konané dne 12.9.2013

zveřejněno: 12. 9. 2013

ZÁPIS

ze 72. schůze rady města konané
dne 12.9.2013

 

Počet přítomných členů: 8

 

Omluven:

Ing. Karel Straka

 

Ověřovatel zápisu:

Jana Svobodová

 

Schválený pořad 72. schůze rady města:

  1. Souhlas s účastí v projektu z OP LZZ – Podpora standardizace orgánů sociálně právní ochrany

 

PŘEHLED USNESENÍ

<![if !supportLists]>

1. Usn. 1023/2013/OS

Souhlas s účastí v projektu z OP LZZ – Podpora standardizace orgánů sociálně právní ochrany

Rada města po projednání schvaluje podání žádosti o finanční podporu v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na výzvu C 2 - Podpora standardizace orgánů sociálně právní ochrany.

Rada města v případě získání finanční podpory z výzvy C 2 schvaluje zvýšení počtu zaměstnanců zařazených do MěÚ o 2 pracovní úvazky na dobu neurčitou a 1 pracovní úvazek po dobu trvání projektu.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

 

Ověřovatel:

Jana Svobodová, v.r.

 

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r.
starostka města
 
Mgr. Jaromír Brychta v.r. Bc. Ladislav Bárta, v.r.
1. místostarosta města 2. místostarosta města
Našli jste chybu?

Nahlásit chybu webu

Snažíme se web dělat nejlépe jak dokážeme. Může se ale stát, že nám nějaká chyba unikne. Pokud nám o chybě dáte vědět, dáte nám šanci ji odstranit. Děkujeme!