36. schůze rady města konaná dne 22. 2. 2016

zveřejněno: 18. 2. 2016

Pořad 36. schůze s anotacemi

Zápis z 36. schůze

1.

Originální grafická propagace města

2.

MAP – ORP Źďár nad Sázavou

3.

Vyhodnocení dotačního programu SPORT 2016

4.

Vyhodnocení dotačního programu VOLNÝ ČAS 2016

5.

Vyhodnocení dotačního programu pro poskytovatele sociálních, zdravotních a prorodinných služeb

6.

Žádost o změnu č. 4 územní plán města

7.

Program obnovy venkova Vysočiny

8

Majetkoprávní jednání

9.

Vyhlášení záměrů – pacht zemědělských pozemků

10.

Byty a prostory sloužící podnikání

11.

Výroční zpráva města ZR za r. 2015 o činnosti v oblasti poskytování informací dle zák.106/1999 Sb. o svobodném přístupu informacím

12.

Těžba a prodej dřeva

13.

Zpráva o činnosti MP a PČR za rok 2015

14.

Prevence kriminality města

15.

Vyhlášení dotačních programů uvolněných zastupitelů a rady města

16.

Dopis spolku Lungta

17.

Dopis hejtmanovi Kraje Vysočina

18.

Různé

Našli jste chybu?

Nahlásit chybu webu

Snažíme se web dělat nejlépe jak dokážeme. Může se ale stát, že nám nějaká chyba unikne. Pokud nám o chybě dáte vědět, dáte nám šanci ji odstranit. Děkujeme!