37. schůze rady města konaná dne 7. 3. 2016

zveřejněno: 3. 3. 2016

Pořad 37. schůze s anotacemi

Zápis z 37. schůze

1.

Projekt „Kdo si hraje nezlobí“ – prezentace projektu

2.

Vyhodnocení dotačního programu KULTURA 2016

3.

Veřejnoprávní smlouva – Rada dětí a mládeže  kraje Vysočina

4.

Přijetí daru

5.

Strategický plán prevence kriminality

6.

Smlouva o poskytnutí a využití psa

7.

Změna opatrovníka
(Tento materiál není dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní a citlivé údaje), oprávněných zájmů města nebo obecného zájmu.)

8

Doplnění usnesení č.j.535/2016/OS, RM č. 36

9.

Lékařská pohotovostní služba

10.

Odpověď na petici obyvatel Smetanovy ulice, Žďár n.S.

11.

Majetkoprávní jednání

12.

Byty a prostory sloužící podnikání

13.

Vyhlášení záměrů - pacht zemědělských pozemků

14.

Zapojení se do kampaně Do práce na kole 2016, smlouva o spolupráci při realizaci s Auto*Mat, z. s.

15.

Rezignace člena Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní, jmenování nového člena

16.

Participativní rozpočet

17.

Různé

Našli jste chybu?

Nahlásit chybu webu

Snažíme se web dělat nejlépe jak dokážeme. Může se ale stát, že nám nějaká chyba unikne. Pokud nám o chybě dáte vědět, dáte nám šanci ji odstranit. Děkujeme!