44. schůze rady města konaná dne 13. 6. 2016

zveřejněno: 9. 6. 2016

Pořad 44. schůze s anotacemi

Zápis ze 44. schůze

1.

Dohoda o vzájemné spolupráci mezi Active-SVČ a PRO Strachujov

2.

Rozpočtové opatření č. 4/2016

3.

Dodatek č. 2 ke smlouvě o úvěru č. 1209/11/5638

4.

Pravidla PO

5.

Rozpočtové opatření – příspěvek SVAK rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Smetanova a dešťová kanalizace ul. Dvořákova

6.

Dodatek č. 1 – ZUŠ - Energetické úpravy 

7.

Smlouva o poskytnutí dotace (ID ZZO 1555.049)

8.

Obecně závazná vyhláška města Žďár nad Sázavou č. 2/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Žďár nad Sázavou

9. Dohoda o postoupení Smlouvy o zaručených úsporách energie č. EPC 140117 0003
10. Podmínky užívání sportovišť ve Žďáře n. S.
11. Dodatky veřejnoprávních smluv
12. Majetkoprávní jednání RM
13. Majetkoprávní jednání ZM
14. Byty a prostory sloužící podnikání
15. Obecně závazná vyhláška o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství
16. Dodatek č. 1 k Zásadám transparentnosti
17. Darovací smlouva
18. Memorandum o spolupráci Národní geopark Železné hory
19. Změna člena Osadního výboru Veselíčko
20. Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Žďársko
21. Různé
Našli jste chybu?

Nahlásit chybu webu

Snažíme se web dělat nejlépe jak dokážeme. Může se ale stát, že nám nějaká chyba unikne. Pokud nám o chybě dáte vědět, dáte nám šanci ji odstranit. Děkujeme!