47. schůze rady města konaná dne 15. 8. 2016

zveřejněno: 11. 8. 2016

Pořad 47. schůze s anotacemi

Zápis ze 47. schůze

1.

Vyhlášení programu „Obnova kulturních památek a obnova arch. cenných staveb“

2.

Žádosti o změnu č. 4 ÚP města za období 1-8/2016

3.

Žádost o povolení výjimky z OZV

4.

Zásady pro sestavení rozpočtu města Žďár n. S. na r. 2017 – harmonogram zpracování návrhu rozpočtu

5.

Stanovení ceny propagačního materiálu

6.

Žádost o užití znaku města

7.

Žádost o povolení výjimky z OZV

8.

Majetkoprávní jednání

9.

Prodej pozemků pro výstavbu RD v lokalitě Klafar, ulice Hrnčířská

10.

Byty a prostory sloužící podnikání

11.

Smlouva o spolupráci – infopointy

12.

Doplnění pořadníku DPS
Tento materiál není dostupný, obsahuje velmi citlivé osobní údaje, proto nebudou informace zveřejněny.

13.

Pověření k podepisování dokumentů města

14.

Směrnice k používání služebních mobilních telefonů

15.

Různé:

  • Schválení delegace města do německého partnerského města Schmölnn 
  • Schválení delegace města do polského města Krzywin
Našli jste chybu?

Nahlásit chybu webu

Snažíme se web dělat nejlépe jak dokážeme. Může se ale stát, že nám nějaká chyba unikne. Pokud nám o chybě dáte vědět, dáte nám šanci ji odstranit. Děkujeme!