57. schůze rady města konaná dne 30. 12. 2016

zveřejněno: 27. 12. 2016

Pořad 57. schůze s anotacemi

Zápis z 57. schůze

1.

Souhlas s přijetím darů a následné rozpočtové opatření

2.

Schválení výběru

3.

Souhlas s přijetím daru

4.

Majetkoprávní jednání

5.

Byty a nebytové prostory

6.

Přesun mezi položkami rozpočtu

7.

Rozpočtové opatření č. 8 (dotace)

8.

Vyhodnocení dotačního programu „Obnova kulturních památek a obnova arch. cenných staveb“, včetně VPS

9.

Family a Senior Point – vyhodnocení výběrového řízení

10.

Smlouva o poskytnutí dotace

11.

Veřejnoprávní smlouva k zajištění SPOD

12.

Problematika PO Knihovna M. J. Sychry Žďár nad Sázavou

13.

Různé

Našli jste chybu?

Nahlásit chybu webu

Snažíme se web dělat nejlépe jak dokážeme. Může se ale stát, že nám nějaká chyba unikne. Pokud nám o chybě dáte vědět, dáte nám šanci ji odstranit. Děkujeme!