58. schůze rady města konaná dne 16. 1. 2017

zveřejněno: 12. 1. 2017

Pořad 58. schůze s anotacemi

Zápis z 58. schůze

1.

Poděkování ředitelce Knihovny M. J. Sychry p. Mgr. Štefkové
Ústní zpráva

2.

Žádost o vyřazení DHM

3.

Rozpočtové opatření č. 2/2016

4.

PO Kultura - Zvýšení příspěvku na provoz

5.

Odměny členům zastupitelstva města

6.

Majetkoprávní jednání RM

7.

Majetkoprávní jednání ZM

8.

Byty a prostory k podnikání

9.

Vyhodnocení dotačního programu „Obnova kulturních památek a obnova arch.cenných staveb, včetně VPS

10.

Výsledky výběrového řízení na dodavatele stavby „Rekonstrukce vnitřních prostor Kina Vysočina – 1. etapa

11.

Smlouva o poskytnutí dotace na akci Zlepšujeme životní prostředí ve Žďáře nad Sázavou

12.

Podmínky pronájmu mobilního pódia

13.

Rezignace a jmenování nových členů Komise pro sport a volný čas

14.

Family a Senior Point

15.

Doplnění pořadníku DPS
Materiál se vzhledem k osobním a citlivým údajům nezveřejňuje.

16.

Rezignace člena komise a jmenování nového člena komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní

17.

Dotační programy: Rada města a Uvolnění zastupitelé

18.

Problematika PO Knihovna M.J.Sychry Žďár nad Sázavou

19.

Elektronizace finančního řízení města a jeho příspěvkových organizací

20.

Vzor veřejnoprávní smlouvy

21.

Různé

Našli jste chybu?

Nahlásit chybu webu

Snažíme se web dělat nejlépe jak dokážeme. Může se ale stát, že nám nějaká chyba unikne. Pokud nám o chybě dáte vědět, dáte nám šanci ji odstranit. Děkujeme!