66. schůze rady města konaná dne 9. 5. 2017

zveřejněno: 5. 5. 2017

Pořad 66. schůze s anotacemi

Zápis z 66. schůze

1.

Problematika ČOV Žďár n.S.

- ústní zpráva

2

Digitalizace kroniky města a její zveřejnění na webových stránkách Knihovny M. J. Sychry

3.

Projekt strategického řízení PO Knihovna M. J. Sychry Žďár n.S., 2017 - 2022

4.

Rozpočtové opatření č. 2/2017 PO Kultura Žďár

5.

Rozpočtové opatření č. 3

6.

MHD - úprava linek a jízdních řádů, navýšení příspěvku

7.

Revitalizace zeleně – dokumentace

8.

Veřejnoprávní smlouva – Rada dětí a mládeže Kraje Vysočina

9.

Obecně závazná vyhláška č. 2/2017 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích

10.

Majetkoprávní jednání – RM

11.

Majetkoprávní jednání – ZM

12.

Byty a prostory sloužící podnikání

13.

Dodatek č. 2 k Zásadám transparentnosti

14.

Žádost o změnu PRVKUK Žďár n.S., Radonín

15.

Regulační plán „Dostavba Veselské ulice a Farských humen“ – návrh na zrušení

16.

Monitoring finančního řízení příspěvkových organizací (čtvrtletní zpráva)

17.

Výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky příspěvkové organizace SPORTIS

18.

Stanovení oddávajícího

19.

Hospodaření a účetní závěrka za rok 2016 PO ZŠ Palachova 35

20.

Různé

Našli jste chybu?

Nahlásit chybu webu

Snažíme se web dělat nejlépe jak dokážeme. Může se ale stát, že nám nějaká chyba unikne. Pokud nám o chybě dáte vědět, dáte nám šanci ji odstranit. Děkujeme!