67. schůze rady města konaná dne 22. 5. 2017

zveřejněno: 18. 5. 2017

Pořad 67. schůze s anotacemi

Zápis z 67. schůze

1.

Návrh na sjednocení systému odpovědí komunikačních kanálů

2

Schválení přijetí daru

3.

Souhlas přijetí darů

4.

Závěrečný účet města Žďár nad Sázavou za rok 2016, přezkoumání hospodaření města za rok 2016

5.

Schválení kupní smlouvy

6.

MHD – dodatek č. 12.

7.

Dodatek – DARUMA

8.

Žádost o výjimku z nařízení RM – parkování na náměstí

9.

Informace o rekonstrukci vzduchotechniky jídelny 3. ZŠ

10.

Majetkoprávní jednání

11.

Byty a prostory sloužící podnikání

12.

Vyhlášení výběrového řízení – rekonstrukce ulic Kavánova, Mánesova, VO Novoměstská

13.

Zapojení města do projektu „Domovník – preventista, účinný nástroj sociálního začleňování a podpory sociálně situační prevence  obci“

14.

Žádost o dotaci Family Point a Senior Point

15.

Doplnění pořadníku DPS
Tento materiál není dostupný, obsahuje velmi citlivé osobní údaje, proto nebudou informace zveřejněny.

16.

Dar Satt a.s.

17.

Čarodějnická show – spotřeba dřeva

18.

Výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky PO Poliklinika Žďár nad Sázavou

19.

Vyžádání informací od příspěvkové organizace Základní škola Žďár nad Sázavou se sídlem Švermova 4, 591 01 Žďár nad Sázavou

20.

Různé 

Našli jste chybu?

Nahlásit chybu webu

Snažíme se web dělat nejlépe jak dokážeme. Může se ale stát, že nám nějaká chyba unikne. Pokud nám o chybě dáte vědět, dáte nám šanci ji odstranit. Děkujeme!