72. schůze rady města konaná dne 11. 9. 2017

zveřejněno: 7. 9. 2017

Pořad 72. schůze s anotacemi

Zápis ze 72. schůze

1.

Změna registrace

2.

Souhlas s podnájmem

3.

Organizační změna

4.

Navýšení úplaty za vzdělávání v PO MŠ Žďár nad Sázavou od 1. 1. 2018

5.

Darovací smlouva

6.

Smlouva o výpůjčce dopravního prostředku

7.

Vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby „Návrh uprav zeleně veřejného prostranství v m.č.
města Žďár n.S. – Stržanov

8.

Smlouva o společném postupu zadavatelů

9.

Smlouva E.ON – město, ul. Kavánova, Mánesova, technická infrastruktura

10.

Žádost o užití znaku města

11.

Vyhlášení ředitelského volna ZŠ Palachova, ZŠ Komenského 2

12.

Monitoring finančního řízení PO – čtvrtletní zpráva

13

Majetkoprávní jednání

14.

Byty a prostory sloužící podnikání

15.

MHD – příprava a zajištění výběrového řízení na dopravce na období 2020-29

16.

Memorandum o vybudování a společném využívání překládací stanice odpadů

17.

Různé

Našli jste chybu?

Nahlásit chybu webu

Snažíme se web dělat nejlépe jak dokážeme. Může se ale stát, že nám nějaká chyba unikne. Pokud nám o chybě dáte vědět, dáte nám šanci ji odstranit. Děkujeme!