74. schůze rady města konaná dne 9. 10. 2017

zveřejněno: 5. 10. 2017

Pořad 74. schůze s anotacemi

Zápis ze 74. schůze

1.

Vyúčtování investičního příspěvku na opravu Kina Vysočina a rozpočtové opatření č. 3/2017

2.

Návrh rozpočtu Poliklinika Žďár n.S., příspěvková organizace na rok 2018

3.

Projekt strategického řízení Poliklinika Žďár n.S., příspěvková organizace na rok 2017-2022

4.

Návrh rozpočtu PO Active-SVČ pro rok 2018

5.

Změna účelu využití finančních prostředků rozpočtu 2017 PO Active-SVČ

6.

Návrh rozpočtu PO SPORTIS na rok 2018

7.

Návrh rozpočtu PO Sociální služby města Žďár n. S.

8.

Souhlas s přijetím darů

9.

Jmenování nového člena komise rozvoje a ŽP

10.

Řešení cyklodopravy na ulici Neumannova

11.

Zřízení místa zpětného odběru s kolektivním systémem ECOBAT s.r.o.

12.

Realizace opatření podle pracovní skupiny Městská zeleň

13.

Smlouva o poskytnutí dotace ze SFDI – autobusová zastávka ul. Santiniho

14.

Smlouva o MAINTENANCE a podpoře Proxio

15.

Dodatek k Dohodě o centraliz. zadávání

16.

Majetkoprávní jednání

17.

Byty a prostory sloužící podnikání

18.

OZV města Žďár nad Sázavou č. 4/2017 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích

19.

Smlouva o pronájmu vitríny v hale ČD

20.

Dohoda o spolupráci na pořadu Srdce regionu

21.

Různé

Našli jste chybu?

Nahlásit chybu webu

Snažíme se web dělat nejlépe jak dokážeme. Může se ale stát, že nám nějaká chyba unikne. Pokud nám o chybě dáte vědět, dáte nám šanci ji odstranit. Děkujeme!