75. schůze rady města konaná dne 23. 10. 2017

zveřejněno: 19. 10. 2017

Pořad 75. schůze s anotacemi

Zápis ze 75. schůze

1.

Návrh rozpočtu PO Kultura Žďár na rok 2018

2.

Návrh rozpočtu PO KMJS na rok 2018

3.

Změna užívání nebytových prostor v budově Dolní 1

4.

Majetkoprávní jednání – RM

5.

Majetkoprávní jednání – ZM

6.

Byty a prostory sloužící podnikání

7.

Vyřazení majetku, odpis pohledávek

8.

Souhlas vlastníka s místem sídla

9.

Přijetí daru

10.

Projekt strategického řízení PO Sportis pro období 2017 - 2023

11.

Rezignace členů OV Stržanov

Návrh nových členů OV

12.

Lesní hospodářská osnova – nařízení RM č. 2/2017

13.

Veřejná zakázka – správa hřbitovů

14.

Odpis pohledávek – místní poplatek za komunální odpad

15.

MHD – úprava linek a jízdních řádů od 1. 1. 2018

16.

Schválení pojistných smluv – vozidla JSDH

17.

Monitoring finančního řízení PO – čtvrtletní zpráva

18.

Návrh řešení škodních událostí

19.

Petice – bytový dům ul. Neumannova

20.

Žádost Římskokatolické farnosti Žďár n. S. II

21.

Průmyslová zóna Jamská II – příprava

22.

Výsledky výběrového řízení – návrh úprav zeleně Stržanov

23.

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města

24.

Odměny neuvolněných zastupitelů od 1. 1. 2018

25.

Rozšíření účelu poskytnutého úvěru

26.

Rozpočtové opatření č. 7

27.

Návrh na vyhlášení dotačních programů pro rok 2018

28.

Vyhlášení dotačních programů pro sociální oblast

29.

Podání žádosti Podpora prorodinné politiky

30.

Darovací smlouva – nemocnice

31.

Pověření opatrovníkem

32.

Dotace od uvolněných zastupitelů

33.  Různé
Našli jste chybu?

Nahlásit chybu webu

Snažíme se web dělat nejlépe jak dokážeme. Může se ale stát, že nám nějaká chyba unikne. Pokud nám o chybě dáte vědět, dáte nám šanci ji odstranit. Děkujeme!