81. schůze rady města konaná dne 15. 1. 2018

zveřejněno: 11. 1. 2018

Pořad 81. schůze s anotacemi

1.

PO MŠ – převod majetku

2.

Souhlas s nájemní smlouvou PO MŠ

3.

Majetkoprávní jednání

4.

Byty a prostory sloužící podnikání

5.

Investiční záměr společnosti T-mobile Czech Republic, a.s.

6.

Doplnění pořadníku DPS

7.

Krizové bydlení

8.

Pověření výkonem opatrovníka

9.

Návrh na změnu zaměstnanců – agenda územního plánování

10.

Program Obnova kulturních památek a obnova arch. cenných staveb – vyhodnocení

11.

Žádost o změnu územního plánu města

12.

Stanovení počtu zaměstnanců Městské policie Žďár nad Sázavou - změna Organizačního řádu MěÚ

13.

Dotační programy RM a uvolněných zastupitelů

14.

Různé