Zápis z 1. schůze rady města konané dne 7. 11. 2014

zveřejněno: 8. 11. 2014

Počet přítomných členů: 9

Ověřovatel zápisu:

Rostislav Dvořák

Schválený pořad 1. schůze rady města:

 1. Stanovení oddávajících pro sňatečné obřady
 2. Stanovení zastupitelů pro vítání občánků

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Ústní zpráva/RM

Stanovení oddávajících

Rada města schvaluje oddávající pro sňatečné obřady:

 • MUDr. Romana Bělohlávková
 • Mgr. Jaromír Brychta
 • Ing. Vlastimil Forst
 • Anna Janů
 • Ing. Josef Klement
 • PhDr. Zdeněk Kulhánek
 • Mgr. Zdeněk Navrátil
 • Michal Olšiak
 • Mgr. Ludmila Řezníčková

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdržel se 0

 

2. Ústní zpráva/RM

Stanovení zastupitelů pro vítání občánků

Rada města schvaluje zastupitele pro vítání občánků:

 • Rostislav Dvořák
 • Mgr. Ludmila Řezníčková

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdržel se 0

 

 

Ověřovatel:

Rostislav Dvořák, v.r.

 

 

Mgr. Zdeněk Navrátil, v.r. Ing. Josef Klement, v.r.
starosta města místostarosta města
Našli jste chybu?

Nahlásit chybu webu

Snažíme se web dělat nejlépe jak dokážeme. Může se ale stát, že nám nějaká chyba unikne. Pokud nám o chybě dáte vědět, dáte nám šanci ji odstranit. Děkujeme!