Zápis z 6. schůze rady města konané dne 16. 12. 2014

zveřejněno: 16. 12. 2014

Počet přítomných členů: 6

 

Omluveni:

Ing. Martin Mrkos, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý

 

Ověřovatel zápisu:

Ing. Radek Zlesák

 

Schválený pořad 6. schůze rady města:

  1. Rozpočtové opatření č. 10/2014 
  2. Jmenování předsedy Komise rozvoje a ŽP
  3. Různé

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 43/2014/OF

Rozpočtové opatření č. 10/2014

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení rozpočtové opatření č. 10/2014.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

2. Usn. 44/2014/Star.

Jmenování předsedy Komise rozvoje a ŽP

Rada města jmenuje předsedou Komise rozvoje a životního prostředí pana Ing. Aleše Studeného.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

 

Ověřovatel:

Ing. Radek Zlesák, v.r.

 

 

Mgr. Zdeněk Navrátil, v.r. Ing. Josef Klement, v.r.
starosta města místostarosta města
Našli jste chybu?

Nahlásit chybu webu

Snažíme se web dělat nejlépe jak dokážeme. Může se ale stát, že nám nějaká chyba unikne. Pokud nám o chybě dáte vědět, dáte nám šanci ji odstranit. Děkujeme!