Zápis ze 7. schůze rady města konané dne 31. 12. 2014

zveřejněno: 31. 12. 2014

Počet přítomných členů: 8

 

Omluvena:

Mgr. Ludmila Řezníčková

 

Ověřovatel zápisu:

Ing. Martin Mrkos

 

Schválený pořad 7. schůze rady města:

  1. Rozpočtové opatření č. 11/2014 – přijaté dotace
  2. Souhlas s přijetím darů
  3. Změna ukazatelů rozpočtu p. o. Sociální služby města na rok 2014
  4. Různé

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 47/2014/OF

Rozpočtové opaření č. 11/2014

Rada města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 11/2014.

Hlasování: Pro 8 , proti  0, zdrž. 0

 

2. Usn. 45/2014/SSm

Souhlas s přijetím darů

Rada města po projednání schvaluje přijetí darů pro p. o. Sociální služby města Žďár nad Sázavou.

Hlasování: Pro  8, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn. 46/2014/SSm

Změna ukazatelů rozpočtu p. o. SSm na rok 2014

Rada města po projednání schvaluje změnu ukazatelů rozpočtu a rozpočtová opatření na rok 2014 pro p. o. Sociální služby města Žďár nad Sázavou.

Hlasování: Pro  8, proti 0, zdrž. 0

 

 

Ověřovatel:

Ing. Martin Mrkos, v.r.

 

 

Mgr. Zdeněk Navrátil, v.r. Ing. Josef Klement, v.r.
starosta města místostarosta města
Našli jste chybu?

Nahlásit chybu webu

Snažíme se web dělat nejlépe jak dokážeme. Může se ale stát, že nám nějaká chyba unikne. Pokud nám o chybě dáte vědět, dáte nám šanci ji odstranit. Děkujeme!