Zápis z 27. schůze rady města konané dne 19. 10. 2015

zveřejněno: 21. 10. 2015

Počet přítomných členů:

9

 

Ověřovatel zápisu:

Mgr. Ludmila Řezníčková

 

Schválený pořad 27. schůze rady města:

  1. Informace spolku PlyneTo – bez přijatého usnesení
  2. Smlouva o dílo se SATT, a.s
  3. Majetkoprávní jednání
  4. Byty a prostory sloužící podnikání
  5. Jednací řád rady města
  6. Různé
    Udělení ředitelského volna na základních školách ve Žďáře nad Sázavou

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 402/2015/ŠKS

Smlouva o dílo se Satt, a.s.

Rada města po projednání schvaluje Smlouvu o dílo se Satt, a.s, na zhotovení videospotů prezentujících město Žďár nad Sázavou dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

2. Usn. 398/2015/OP

Majetkoprávní jednání

Rada města po projednání schvaluje návrh Smlouvy o nájmu pozemku dle upraveného návrhu a ukládá majetkoprávnímu odboru provést výběrové řízení formou elektronické aukce s tím, že o nájemci pozemku rozhodne nejvyšší cena nájmu za 1m2 nabídnutá v elektronické aukci.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn. 399/2015/OP

Byty a prostory sloužící podnikání

a) Rada města schvaluje vyhlášení záměru na pronájem bytu č. 20, nacházejícího se v bytovém domě č.p. 1829 na ulici Revoluční č.or. 27, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č.1248 v k.ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města rozhoduje podat výpověď nájmu bytu č. 36, nacházejícího se v bytovém domě č.p. 1871 na ulici Revoluční č.or. 30, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č.1256 v k.ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou, a ukládá starostovi města zajistit její zpracování.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města schvaluje žádost p.H. P. o změnu smlouvy  o nájmu bytu č. 14, nacházejícího se v bytovém domě č.p. 1932 na ulici Brodská č.or. 43, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č.1275 v k.ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou, z doby určité na dobu neurčitou.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 3, umístěného v bytovém domě č.p. 1936 na ulici Brodská č.or. 35, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č.1276 v k.ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s p. I. L., dle předloženého návrhu. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou 2 měsíců s tím, že v případě, že ze strany nájemkyně budou plněny povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu vyplývající, bude nájemní poměr prodlužován za stejných podmínek. V případě, že povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu ze strany nájemkyně opakovaně plněny nebudou, ukládá rada města majetkoprávnímu odboru učinit kroky směřující k vyklizení bytu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 19, umístěného v bytovém domě č.p. 1825 na ulici Brodská č.or. 11, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č.1244 v k.ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s p. L.H. dle předloženého návrhu. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou 2 měsíců s tím, že v případě, že ze strany nájemkyně budou plněny povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu vyplývající, bude nájemní poměr prodlužován za stejných podmínek. V případě, že povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu ze strany nájemkyně plněny nebudou, ukládá rada města majetkoprávnímu odboru učinit kroky směřující k vyklizení bytu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 400/2015/OP

Jednací řád Rady města Žďáru nad Sázavou

Rada města po projednání schvaluje Jednací řád Rady města Žďáru nad Sázavou v předloženém znění

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

5. Různé

Ústní zpráva/MST

Udělení ředitelského volna na základních školách ve Žďáře nad Sázavou

Rada města bere na vědomí udělení ředitelského volna z organizačních důvodů dne 16. 11. 2015 na všech základních školách ve Žďáře nad Sázavou.

Hlasování:: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

 

Ověřovatel:

Mgr. Ludmila Řezníčková, v. r.

 

 

 

Mgr. Zdeněk Navrátil, v.r. Ing. Josef Klement, v.r.
starosta města místostarosta města
Našli jste chybu?

Nahlásit chybu webu

Snažíme se web dělat nejlépe jak dokážeme. Může se ale stát, že nám nějaká chyba unikne. Pokud nám o chybě dáte vědět, dáte nám šanci ji odstranit. Děkujeme!