Zápis ze 46. schůze rady města konané dne 20. 7. 2016

zveřejněno: 21. 7. 2016

Počet přítomných členů:

5

 

Omluveni:

MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Ludmila Řezníčková

 

Ověřovatel zápisu:

Rostislav Dvořák

 

Schválený pořad 46. schůze rady města:

 1. Žádost o povolení výjimky z Obecně závazné vyhlášky
 2. Změna plánu investic
 3. Změna přehledu úhrad
 4. Rekonstrukce ulice Smetanova, změnové listy
 5. Vyhodnocení veřejné zakázky městská zeleň
 6. Různé

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 710/2016/ŠKS

Žádost o povolení výjimky z Obecně závazné vyhlášky

Rada města po projednání schvaluje povolení výjimky z Obecně závazné vyhlášky č. 2/2006 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích a to 20. 8. 2016 ve veřejné hudební produkci a realizaci ohňostroje s hudebním doprovodem do 23.00 hodin na 10. ročníku závodů Dračích lodí na pláži Pilské nádrže, v okolí areálu rekreační oblasti „Pilák“ a v prostorách za hrází u Pilské nádrže.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

2. Usn. 712/2016/p.o.SSm

Změna plánu investic

Rada města po projednání schvaluje změnu plánu investic dle přílohy.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn. 711/2016/p.o.SSm

Změna přehledů úhrad

Rada města po projednání schvaluje přehledy úhrad dle příloh.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 708/2016/ORUP

Rekonstrukce ulice Smetanova, změnové listy

Rada města po projednání schvaluje návrh změn do změnového listu stavby Rekonstrukce ul. Smetanova a doporučuje zastupitelstvu města rozpočtová opatření ve výši 1,2 mil. Kč.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

5. Usn. 709/2015/OKS

Vyhodnocení veřejné zakázky městská zeleň

Rada města po projednání schvaluje:

  1. Výsledky veřejné zakázky „Údržba veřejné zeleně ve Žďáře nad Sázavou
   – sečení“ tak, jak je doporučila komise pro posouzení a hodnocení nabídek.
  2. Výsledky veřejné zakázky „Údržba veřejné zeleně ve Žďáře nad Sázavou
   – mimo sečení“ tak, jak je doporučila komise pro posouzení a hodnocení nabídek.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

 

Ověřovatel:

Rostislav Dvořák

 

 

Mgr. Zdeněk Navrátil, v. r.  Ing. Josef Klement, v. r.
 starosta města místostarosta města
Našli jste chybu?

Nahlásit chybu webu

Snažíme se web dělat nejlépe jak dokážeme. Může se ale stát, že nám nějaká chyba unikne. Pokud nám o chybě dáte vědět, dáte nám šanci ji odstranit. Děkujeme!