Zápis z 56. schůze rady města konané dne 15. 12. 2016

zveřejněno: 16. 12. 2016

Počet přítomných členů:

9

 

Ověřovatel zápisu:

MUDr. Romana Bělohlávková

 

Schválený pořad 56. schůze rady města:

  1. Návrh na jmenování vedoucího odboru komunálních služeb

 

 

PŘEHLED USNESENÍ

 

1. Usn. 893/2016/taj.

Návrh na jmenování vedoucího odboru komunálních služeb

Rada města po projednání jmenuje vedoucím odboru komunálních služeb MěÚ Žďár nad Sázavou pana Ing. Jaroslava Dvořáka a pověřuje tajemníka MěÚ k sjednání náležitostí nutných pro uzavření pracovněprávního vztahu.

Hlasování: Pro 3, proti 1, zdrž. 5 - NESCHVÁLENO

 

Rada města po projednání jmenuje vedoucí odboru komunálních služeb MěÚ Žďár nad Sázavou paní Ing. Danu Wurzelovou a pověřuje tajemníka MěÚ k sjednání  náležitostí nutných pro uzavření pracovněprávního vztahu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 2

 

 

Ověřovatel:

MUDr. Romana Bělohlávková v. r.

 

 

Mgr. Zdeněk Navrátil, v. r.  Ing. Josef Klement, v. r.
starosta města místostarosta města
Našli jste chybu?

Nahlásit chybu webu

Snažíme se web dělat nejlépe jak dokážeme. Může se ale stát, že nám nějaká chyba unikne. Pokud nám o chybě dáte vědět, dáte nám šanci ji odstranit. Děkujeme!