Zápis z mimořádné schůze rady města konané dne 8. 8. 2016

zveřejněno: 9. 8. 2016

Počet přítomných členů:

6

 

Omluveni:

MUDr. Romana Bělohlávková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Ing. Martin Mrkos

 

Ověřovatelka zápisu:

Mgr. Ludmila Řezníčková

 

Schválený pořad mimořádné schůze rady města:

  1. Poděkování a mimořádná odměna

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 726/2016/ŠKS

Poděkování a mimořádná odměna

Rada města u příležitosti odchodu do starobního důchodu paní Mgr. Jany Svobodové, ředitelky Základní školy Žďár nad Sázavou, Komenského 6 a paní Mgr. Milady Vránkové, ředitelky Mateřské školy Žďár nad Sázavou, příspěvkové organizace, Okružní 729/73 děkuje za dlouhodobě kvalitní řízení příspěvkové organizace města a schvaluje jim odměnu dle předloženého návrhu uvnitř materiálu.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

Ověřovatel:

Mgr. Ludmila Řezníčková, v. r.

 

 

Mgr. Zdeněk Navrátil, v. r.  Ing. Josef Klement, v. r.
 starosta města místostarosta města
Našli jste chybu?

Nahlásit chybu webu

Snažíme se web dělat nejlépe jak dokážeme. Může se ale stát, že nám nějaká chyba unikne. Pokud nám o chybě dáte vědět, dáte nám šanci ji odstranit. Děkujeme!