Zápis z mimořádné schůze rady města konané dne 13. 11. 2015

zveřejněno: 13. 11. 2015

 

Počet přítomných členů:

5

 

Omluveni:

PhDr. Zdeněk Kulhánek, Rostislav Dvořák, Ing. Radek Zlesák, MUDr. Radek Černý

 

Ověřovatel zápisu:

MUDr. Romana Bělohlávková

 

Schválený pořad mimořádné schůze rady města:

  1. Dohoda o použití stavby „I/19 – Žďár nad Sázavou – Mělkovice – přeložka“ dne 15. 11. 2015 - Cykloneděle

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 442/105/STAR

Dohoda o použití stavby „I/19 – Žďár nad Sázavou – Mělkovice – přeložka“ dne 15. 11. 2015 – Cykloneděle

Rada města po projednání schvaluje Dohodu o použití stavby „I/19 – Žďár nad Sázavou – Mělkovice – přeložka“ dne 15. 11. 2015, mezi městem Žďár nad Sázavou a Skanska a.s. v předloženém znění.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

 

Ověřovatel:

MUDr. Romana Bělohlávková, v. r.

 

 

Mgr. Zdeněk Navrátil, v.r. Ing. Josef Klement, v.r.
starosta města místostarosta města
Našli jste chybu?

Nahlásit chybu webu

Snažíme se web dělat nejlépe jak dokážeme. Může se ale stát, že nám nějaká chyba unikne. Pokud nám o chybě dáte vědět, dáte nám šanci ji odstranit. Děkujeme!