Zápis z mimořádné schůze rady města konané dne 13. 11. 2017

zveřejněno: 14. 11. 2017

Počet přítomných členů:

5

 

Ověřovatel zápisu:

Rostislav Dvořák

 

Schválený pořad mimořádné schůze rady města:

  1. Rozhodnutí o poskytnutí dotace APK

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 1308/2017/OS

Rozhodnutí o poskytnutí dotace APK

Rada města po projednání schvaluje Rozhodnutí o poskytnutí dotace na realizaci projektu Podpora činnosti asistentů prevence kriminality ve Žďáře nad Sázavou, a to ve znění dle přiloženého návrhu a pověřuje starostu města, aby jménem města Žďár nad Sázavou činil úkony a právní úkony vyplývající ze zapojení města do projektu.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

 

Ověřovatel:

Rostislav Dvořák  v. r. 

 

 

Mgr. Zdeněk Navrátil, v. r.  Ing. Josef Klement, v. r.
starosta města místostarosta města
Našli jste chybu?

Nahlásit chybu webu

Snažíme se web dělat nejlépe jak dokážeme. Může se ale stát, že nám nějaká chyba unikne. Pokud nám o chybě dáte vědět, dáte nám šanci ji odstranit. Děkujeme!