Zápis z mimořádné schůze rady města konané dne 17. 2. 2017

zveřejněno: 20. 2. 2017

Počet přítomných členů:

5

 

Ověřovatel zápisu:

MUDr. Romana Bělohlávková

 

Schválený pořad mimořádné schůze rady města:

  1. Pověření k podepisování dokumentů města

 

 

PŘEHLED USNESENÍ

 

1. Ústní zpráva/p. starosta

Pověření k podepisování dokumentů města

Rada města pověřuje Ing. Radka Zlesáka, člena Rady města Žďáru nad Sázavou k podepisování dokumentů města Žďáru nad Sázavou v době od 20.02.2017 do 24.02.2017 včetně, vzhledem k nepřítomnosti starosty města a místostarosty města.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

 

Ověřovatel:

MUDr. Romana Bělohlávková v. r. 

 

 

Mgr. Zdeněk Navrátil, v. r.  Ing. Josef Klement, v. r.
starosta města místostarosta města
Našli jste chybu?

Nahlásit chybu webu

Snažíme se web dělat nejlépe jak dokážeme. Může se ale stát, že nám nějaká chyba unikne. Pokud nám o chybě dáte vědět, dáte nám šanci ji odstranit. Děkujeme!