Zápis z 22. mimořádného zasedání Zastupitelstva města Žďár nad Sázavou

zveřejněno: 15. 7. 2010
konaného dne 15. července 2010 v 16.00 h v zasedací místnosti MěÚ ve Žďáře nad Sázavou

ZÁPIS

 

z 22. mimořádného zasedání Zastupitelstva města Žďár nad Sázavou konaného
dne 15. července 2010 v 16.00 h
v zasedací místnosti MěÚ ve Žďáře nad Sázavou
 

 

Počet přítomných členů zastupitelstva města:

20

 

Omluveni:

František Cihlář, Ing. Pavel Černý, PaedDr. Ivo Strejček, Mgr. Bc. Miloslav Straka, MUDr. Jaroslav Bělohlávek, Radek Chlubna, PaedDr. Jaroslav Ptáček

 

Ověřovatelé zápisu:

Mgr. Luboš Straka, Rostislav Dvořák

 

Schválený program 22. zasedání zastupitelstva města:

  1. Vyhláška o místních poplatcích

Hlasování: Pro 20, proti 0, zdrž. 0

 

PŘEHLED USNESENÍ

 

1. Vyhláška o místních poplatcích

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje vyhlášku č. 1/2010 o místních poplatcích.

Hlasování: Pro 20, proti 0, zdrž. 0

 

 

Ověřovatelé zápisu:

Mgr. Luboš Straka v.r.

Rostislav Dvořák v.r.

 

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r.

Mgr. Jaromír Brychta v.r.

místostarostka města

starosta města

Našli jste chybu?

Nahlásit chybu webu

Snažíme se web dělat nejlépe jak dokážeme. Může se ale stát, že nám nějaká chyba unikne. Pokud nám o chybě dáte vědět, dáte nám šanci ji odstranit. Děkujeme!