Pozvánka na 20. zasedání zastupitelstva města konané dne 23. 3. 2017

zveřejněno: 16. 3. 2017
konané dne 23. 3. 2017

Program 20. zasedání s anotacemi

Program:

1. Slib nového člena zastupitelstva města
2. Prevence kriminality města
3. Zpráva o činnosti městské policie a Policie ČR za rok 2016
4. Vyhodnocení dotačního programu Sport 2017
5. Vyhodnocení dotačního programu Kultura 2017
6. Vyhodnocení dotačního programu Sportoviště 2017
7. Vyhodnocení dotačního programu Organizovaný sport dospělých 2017
8. Obecně závazná vyhláška o stanovení spádových obvodů základních škol
9. Udělení ocenění města Žďár nad Sázavou
10. Veřejnoprávní smlouvy – dotace
11. Projektová žádost na naplňování MPI
12. Projektová žádost na podporu činnosti asistentů prevence kriminality
13. Projektová žádost na vytvoření a pilotní ověření koncepce sociálního bydlení
14. Revize Strategického plánu sociálního začleňování
15. Koncepce města Žďáru n. S. pro oblast závislostí
16. Plán odpadového hospodářství města Žďár n. S.
17. Majetkoprávní jednání
18. Obecně závazná vyhláška č. 2/2017 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích
19. Obecně závazná vyhláška č. 3/2017 kterou se stanovují pravidla pro volný pohyb psů na veřejném prostranství ve městě Žďár nad Sázavou a k užívání zařízení města sloužících potřebám veřejnosti
20. Inventarizace 2016 – vyřazení majetku, odpis pohledávek
21. Změna územního plánu města Žďár n. S. - schválení pořízení
22. Žádosti o pořízení změny č. 1 územního plánu města za období 9/2016 – 2/2017
23. ČOV Žďár n. S. – příprava modernizace a intenzifikace
24. Finanční vypořádání 2016 – rozpočtové opatření č. 1/2017
25. Rozpočtové opatření č. 2/2017
26. Úvěr 2017
27. Zhodnocení finančních prostředků z Fondu správy finančních prostředků
28. Participativní rozpočet
29. MA 21 – ustanovení odpovědného politika
30. Různé

Mgr. Zdeněk Navrátil - starosta města

Našli jste chybu?

Nahlásit chybu webu

Snažíme se web dělat nejlépe jak dokážeme. Může se ale stát, že nám nějaká chyba unikne. Pokud nám o chybě dáte vědět, dáte nám šanci ji odstranit. Děkujeme!