Pozvánka na 22. zasedání zastupitelstva města

zveřejněno: 15. 6. 2017
konané dne 22. 6. 2017

Pozvánka na

22. zasedání Zastupitelstva města Žďár nad Sázavou,

které se bude konat ve čtvrtek 22. června  2017 v 16:00

v zasedací síni MěÚ, Žižkova 227/1 ve Žďáře nad Sázavou

 

Program 22. zasedání s anotacemi

Program:

1. Účetní závěrka města Žďár n. S. za rok 2016
2. Závěrečný účet města Žďár n. S. za rok 2016, přezkoumání hospodaření za rok 2016
3. Rozpočtové opatření č. 4  dodatek
4. Majetkoprávní jednání
5. Vyhlášení záměru na prodej pozemků pro výstavbu řadových rodinných domů v lokalitě Klafar III
6. Vyhlášení záměru na prodej pozemků pro výstavbu 4 bytových domů v lokalitě Klafar III, ul. Hrnčířská
7. Názvy ulic - Klafar III, C 2
8. Revitalizace sportovní zóny - dotace
9. Finanční dary Kraje Vysočina
10. Veřejnoprávní smlouva se spolkem SE.S.TA
11. Závěrečná zpráva České dědictví UNESCO
12. Různé

Mgr. Zdeněk Navrátil - starosta města

Našli jste chybu?

Nahlásit chybu webu

Snažíme se web dělat nejlépe jak dokážeme. Může se ale stát, že nám nějaká chyba unikne. Pokud nám o chybě dáte vědět, dáte nám šanci ji odstranit. Děkujeme!