23. zasedání zastupitelstva města konané dne 7. 9. 2017

zveřejněno: 31. 8. 2017
konané dne 7. 9. 2017

Program 23. zasedání s anotacemi

Zápis z 23. zasedání

Záznam z 23. zasedání

Zvukový záznam z 23. zasedání

Program:

1. Slib nového člena zastupitelstva města  mp3
2. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a odstraňování komunálních odpadů  mp3
3. Projekt Naše nemocnice – finanční dar Nemocnici Nové Město na Moravě  mp3
4. Vyhlášení programu Obnova kulturních památek a obnova architektonicky cenných staveb  mp3
5. Majetkoprávní jednání  mp3
6. Nabídka partnerství s městem Chust v oblasti Zakarpatské Ukrajiny  mp3
7. Obecně závazná vyhláška č. 5/2017 o místních poplatcích  mp3
8. Rozpočtové opatření č. 6/2017  mp3
9. Různé  mp3

 

Mgr. Zdeněk Navrátil
    starosta města

Našli jste chybu?

Nahlásit chybu webu

Snažíme se web dělat nejlépe jak dokážeme. Může se ale stát, že nám nějaká chyba unikne. Pokud nám o chybě dáte vědět, dáte nám šanci ji odstranit. Děkujeme!