Výbor pro udělování ocenění města Žďáru nad Sázavou

 

jméno a příjmenítelefon

e-mail

předseda výboru:
PhDr. Zdeněk Kulhánek 608 529 851 druwyd@centrum.cz
tajemnice výboru:
Ilona Machová 566 688 131 ilona.machova@zdarns.cz
členové výboru:
Rostislav Dvořák 728 085 967 dvorak.rostislav@centrum.cz
Ing. Vlastimil Forst 737 427 937 vlastikforst@seznam.cz
Ing. Vladimír Novotný 731 546 469 novotny.v@kr-vysocina.cz
PaedDr. Jaroslav Ptáček 604 829 696
566 503 963
reditel@4zszdar.cz
Stanislav Růžička

-

stanislav.ruzicka@zdas.cz
Ing. Petr Stoček 776 802 202 
566 621 714
0566621714@iol.cz

 

>> Pravidla udělování ceny města Žďár nad Sázavou

 

Zápisy ze zasedání: