Rekonstrukce hřiště U Věžičky

Ve středu 5. září 2018 se od 18 hodin konalo na Střední škole obchodní a služeb SČMSD setkání s občany na téma Řešení prostoru „hřiště U Věžičky.“ Obyvatelé přilehlých domů vyjádřili své potřeby a představy pro úpravu tohoto prostoru. Získané podněty budou sloužit jako podklad pro zpracování návrhů řešení. K jednotlivým návrhům budou mít obyvatelé možnost vyjádření na jednom z dalších setkání.