Zámek Žďár nad Sázavou

Proč je Zámek Žďár nad Sázavou tak jedinečný? Během více než 800 let své existence bylo toto místo vždy postaveno na dvou pilířích: živé přírodě a živé kultuře. Proto mají jeho stávající vlastníci, rodina Kinských, dvě motta, která je inspirují při udržování, obnově, správě a zpřístupňování přírodního a kulturního dědictví Zámku Žďár veřejnosti:
„Naše minulost, zdroj naší budoucnosti”
„Společnost, která tvoří, může vzkvétat a žít dál”

virtuální prohlídka II. nádvoří
virtuální prohlídka III. nádvoří


TOP zážitky na zámku

Muzeum nové generace

Muzeum nové generace
Jedinečná zážitková expozice, která se díky ocenění ŽIVA 2016 zařadila mezi nejkreativnější muzea ve střední Evropě. Užijete si příběh cisterciáckého kláštera od jeho založení ve 13. století, přes jeho nádhernou rekonstrukci v barokní areál neobyčejně talentovaným architektem J.B. Santinim až do jeho dnešního života. Expozice s moderní audio a videotechnikou byly v roce 2015 otevřeny ve dvou rekonstruovaných patrech bývalého pivovaru. Prohlídka je klíčem k pochopení celého areálu bývalého kláštera, ale také jeho okolí. Příběh muzea vás doslova vtáhne do děje, takže se budete těšit na objevení každého dalšího exponátu. Dlouhé texty byste zde hledali marně, vše důležité se dozvíte z audioprůvodce se sluchátky, v nichž uslyšíte dialog malého děvčátka ze současnosti a dávného mnicha z cisterciáckého kláštera. Expozice využívá kontrastu světla a stínů, animací, optických klamů, projekcí a dalších moderních nástrojů jako jsou multidotykové tabule nebo interaktivní modely.

 

 Po stopách Santiniho

Po stopách Santiniho

Navštívíte nejzajímavější místa bývalého cisterciáckého kláštera – nynějšího zámku, která jsou spojena s výjimečným architektem Janem Blažejem Santini-Aichelem. Seznámíte se se životem v cisterciáckém řádu, vstoupíte do osobního sídla opata – prelatury, navštívíte baziliku Nanebevzetí Panny Marie a sv. Mikuláše, zavítáte do obydlí mnichů – konventu, nahlédnete do studniční kaple nebo objevíte původní středověké sádky ze 13. století.

 

Galerie barokního umění

 

Umění baroka ze sbírek NG

V budově konventu zámku je umístěna galerie obrazů a plastik ze sbírek Národní galerie v Praze. Kolekce děl je postavena na jménech a dílech autorů, které souvisejí s dobou a dílem Jana Santiniho Aichla, geniálního architekta, jenž svojí barokní přestavbou silně ovlivnil prostředí bývalého žďárského kláštera. Soubor historických děl svým obsahem a uspořádáním evokuje atmosféru barokních uměleckých muzeí a řeholních domů.
virtuální prohlídka

Galerie Kinských

 

Galerie Kinských

Rodinná galerie mapující historii rodu Kinských, současných majitelů zámku v obrazech a dobových fotografiích. Jak vypadal hrabě Radslav Kinský v dětství i na své svatbě s novomanželkou, gruzínskou princeznou Thamar nebo kdo se účastnil historicky významných a společenských událostí odehrávajících se na žďárském zámku zjistíte v prostorách barokních koníren na IV. nádvoří zámku.

 

 

Nenechejte si ujít

 • Naučné stezky okolo zámeckých rybníků - procházka přírodou a poznávání dalšího Santiniho díla s krásnými výhledy, stezky začínají přímo u zámeckého areálu
 • Tematické akce, výstavy a festivaly - sledujte náš program na www.facebook.com/zamekzdar a na www.zamekzdar.cz
 • Speciální vzdělávací programy pro rodiny s dětmi (např. Prázdninové poznávání)
 • Edukační programy pro školy - programy pro ZŠ i SŠ

 

Další služby

 • Ubytování v zámecké barokní věži a zámeckém domečku
 • Kavárna s domácími deserty a výbornou kávou, nabídka sezónních pochoutek
 • Obchod s dárkovými předměty a regionálními produkty
 • Pronájem prostor pro různé akce (svatby, koncerty, rodinné oslavy, výstavy, školení, teambuilding apod.)
 • Barok pas – slevová karta, která vás pohodlně provede celým areálem
 • Certifikát Cyklisté vítáni – cykloslužby pro váš komfortní výlet (zapůjčení nářadí pro opravu kol, lékárničky, možnost úschovy zavazadel apod.)
 • Zapůjčení lehátek a rodinných her pro zpříjemnění vašeho dne

 

Zajímavá místa zámku

Kašna Panny Marie s Ježíškem Kašna Panny Marie s Ježíškem
Socha Panny Marie s Ježíškem zdobí kašnu na prvním nádvoří areálu zámku. Jde o práci pražského sochaře M. V. Jackla (1655-1738) před rokem 1705. Od téhož autora je dřevěná polychromovaná plastika sedící P. Marie s Ježíškem v nadživotní velikosti v chodbě prelatury z doby kolem roku 1706.

 

Zvonice

Zvonice

Zvonice bývalého cisterciáckého kláštera je renesanční stavba barokně upravená. Byla postavená v menší vzdálenosti od konventního kostela, prelatury a konventu. Tím splňovala prvotní podmínku o omezení používání zvonů v cisterciáckém řádu.

Bazilika (dříve konventní kostel) Nanebeveztí Panny Marie

Bazilika (dříve konventní kostel) Nanebevzetí Panny Marie a sv. Mikuláše

V letech 1710-1722 byl původní gotický kostel přestavěn J. B. Santinim v duchu barokní gotiky. Jde o mistrovské včlenění barokního útvaru do gotického prostoru. V obou ramenech příčné lodi jsou vysuté empory se vzácnými barokními varhany. Sochařská výzdoba hlavního oltáře i oltáře P. Marie je připisována Řehoři Thenymu (1695-1759) a J. P. Čechpauerovi. Obraz hlavního oltáře je prací M. Willmana (1630-1706). Další dva oltáře mají obrazy od italského malíře Simona Gionima (asi 1655-?). V severní závěrové kapli jsou fragmenty pozdně gotických nástěnných maleb ze druhé pol. 15. století).
virtuální prohlídka interiéru

Studniční kaple

Studniční kaple

Tato kaple byla symbolem cisterciáckého kláštera, jehož názvem byl Fons Beatae Mariae Virginis (Studnice blažené P. Marie). V desetistěnné prostoře zaklenuté valenou klenbou je vlastní studna. Z kamenné obruby vystupuje železná kovaná konstrukce, na které stávala kamenná socha Studniční Panny Marie. Symbol této studny je i součástí dnešního znaku města.

Prelatura bývalého cisterciáckého kláštera

Prelatura bývalého cisterciáckého kláštera

Prelatura byla postavená byla kolem roku 1727. Projekt stavby vypracoval J. B. Santini. Severní trakt používala šlechtická akademie. V hlavním sále je na celé ploše klenby freska „Nebeská blaženost benediktinů a cisterciáků“ z roku 1734 od K. F. Töppera (1682-1738).

Barokní konírny (jízdárna)

Barokní konírny (jízdárna)

Barokní konírny byly součástí akademie pro vědy a umění jezdecké, zřízené pro šlechtickou mládež roku 1727. V interiéru koníren je klenba podoby hvězdné sítě ve dvou barevně odlišných vrstvách. Projekt této stavby vypracoval J. B. Santini. Dnes slouží jako obřadní síň.

  

Návštěvní doba více...

 

Vstupné více...

 

 

  Kontakt:
  Zámek Žďár nad Sázavou
  Zámek 8
  gsm +420 602 565 309

  e-mail: info@zamekzdar.cz
  web: http://www.zamekzdar.cz