Pracovní skupina pro polytechnické vzdělávání a řemesla

Cílem této PS bude rozvoj polytechnické výchovy v ORP Žďár nad Sázavou napříč celým vzdělávacím systémem – od MŠ, přes ZŠ, po VOŠ. Bude navázáno na dosavadní dobrou spolupráci, na tradice území. Zapojením místních lídrů/expertů v oblasti polytechniky do práce PS budou podpořeny projekty identifikované v Akčním plánu MAP I. Dalším výstupem bude podpora zavádění nových výukových metod, zavádění nových pomůcek do výuky polytechniky, environmentálního vzdělávání a řemesel tak, aby byl podnícen zájem dětí a žáků. Součástí práce bude také spolupráce s místními podniky a podnikateli s cílem podnítit podnikavost a kreativitu.

Členové PS pro polytechnické vzdělávání a řemesla

1.

 Miroslav KOTÍK – vedoucí PS, EFKO karton s.r.o. (jednatel společnosti)

2.

 Mgr. Marie DOBROVOLNÁ – člen PS, ZŠ a MŠ Velká Losenice (ředitelka školy)

3.

 Mgr. Jiří DVOŘÁK – člen PS, Efkoart, s.r.o. (jednatel společnosti)

4.

 Mgr. Ivo KUTTELWASCHER – člen PS, 3. ZŠ ZR (ředitel školy, odborník na ICT)

5.

 Mgr. Marta NOVOTNÁ – člen PS, ZŠ NÍŽKOV (ředitelka školy)

6.

 Mgr. et Bc. Kateřina SOUČKOVÁ – člen PS, MŠ ZR (učitelka)

 

Setkání PS pro polytechnické vzdělávání a řemesla

3. 4. 2019    Pozvánka Zápis
20. 2. 2019    Pozvánka Zápis
17. 1. 2019    Pozvánka Zápis
14. 11. 2018    Pozvánka Zápis
9. 10. 2018    Pozvánka Zápis