Pracovní skupina pro rovné příležitosti

PS pro rovné příležitosti bude řešit především rovné příležitosti dětí a žáků = prevence, práce s nadanými, usnadnění přechodů ve vzdělávání, spolupráce mezi ZŠ/MŠ a dalších subjektů (PPP, OSPOD, NNO). Prostor v této skupině je také pro mimoškolní a zájmové, umělecké vzdělávání. Náplní práce této PS je podpora a nastavení rovných příležitostí a podmínek ke vzdělávání snižující selektivitu uvnitř škol. V rámci PS se mohou setkávat zástupci i dalších institucí a organizací ze systému vzdělávacího, sociálního a zdravotního za účelem společného plánování vzájemné spolupráce na podporu žáků s potřebou podpůrných opatření při řešení různých situací nebo pro vytváření komplexního systému péče o rodinu a děti.

Členové PS pro rovné příležitosti

1.

 Mgr. Renata HORKÁ – vedoucí PS, PPP ZR (sociální pracovnice, metodik prevence)

2.

 Mgr. Helena BARTLOVÁ – člen PS, 3. ZŠ ZR (speciální pedagog)

3.

 Mgr. Eva HOŘÍNKOVÁ – člen PS, ZŠ A MŠ Škrdlovice (ředitelka školy)

4.

 Mirka PELAROVÁ – člen PS, MŠ ZR (učitelka)

5.

 Petra NOVÁČKOVÁ – člen PS, SPEKTRUM, Kolpingovo dílo (vedoucí CPP)

6.

 Žofie KOVÁCSOVÁ – člen PS, romský rodič, ZR

 

Setkání PS pro rovné příležitosti

30. 1. 2019    Pozvánka Zápis
28. 11. 2018    Pozvánka Zápis
9. 10. 2018    Pozvánka Zápis