Pracovní skupina pro rozvoj čtenářské gramotnosti

Obsahem práce PS je výměna zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji čtenářské gramotnosti a podnícení zájmu dětí a žáků o četbu vůbec. Nedílnou součástí práce je začlenění oblasti digitální gramotnosti a využívání ICT ve vzdělávání v souvislosti s podporou ČG a rozvoje potenciálu každého žáka. Dále se PS aktivně podílí na celém procesu společného plánování v území a aktualizace MAP. PS naváže na dosavadní dobrou spolupráci a podporu místních témat, například finanční podporou regionálních učebnic. Zapojením místních i externích lídrů/expertů pro oblast ČG budou podpořeny projekty obsažené v Akčním plánu MAP I.

Členové PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti

1.

 Mgr. Taťána PARTLOVÁ vedoucí PS, ZŠ a MŠ Radostín nad Oslavou (učitelka)

2.

 Miroslava BUĎOVÁ – člen PS, MŠ ZR (zástupce ředitele)

3.

 Mgr. Roman KRATOCHVÍL – člen PS, Knihovna M. J. Sychry ZR (ředitel, odborník na ICT)

4.

 Mgr. Milena MIKYSKOVÁ – člen PS, ZŠ a MŠ Sázava (ředitelka školy)

5.

 Mgr. Petra MUSILOVÁ – člen PS, ZŠ NÍŽKOV (učitelka)

  

  Setkání PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti

 9. 10. 2018     Pozvánka  Zápis
 6. 11. 2018     Pozvánka  Zápis