Pracovní skupina pro rozvoj matematické gramotnosti

Obsahem práce PS bude rozvoj a podpora výuky matematické gramotnosti na území ORP Žďár nad Sázavou, a to jak na úrovni pregramotnosti MŠ, tak na úrovni ZŠ. PS bude navazovat na dosavadní dobrou spolupráci a plánovat takové aktivity, které podpoří jak pedagogy, tak děti a žáky a které budou udržitelné. Využitím a zapojením místních lídrů/expertů pro oblast MG do práce PS budou podpořeny projekty obsažené v Akčním plánu MAP I. Dalším náplní práce PS bude podpora zavádění nových výukových metod a pořízení nových pomůcek do výuky matematické a finanční gramotnosti tak, aby byl podnícen zájem dětí a žáků.

Členové PS pro rozvoj matematické gramotnosti

1.

 Mgr. Věra KOVÁŘOVÁvedoucí PS, 5. ZŠ ZR (učitelka)

2.

 Mgr. Tomáš AUGUSTÝN – člen PS, ZŠ a MŠ Nové Veselí (ředitel školy, odborník na ICT)

3.

 Mgr. Jiří BENEŠ – člen PS, 2. ZŠ ZR (zástupce ředitele školy)

4.

 Mgr. Kateřina SVOBODOVÁ – člen PS, ZŠ a MŠ Radostín nad Oslavou (učitelka)

5.

 Kateřina TĚSNOHLÍDKOVÁ, DiS. – člen PS, MŠ ZR (učitelka)

 

Setkání PS pro rozvoj matematické gramotnosti

9. 10. 2018   Pozvánka Zápis
20. 11. 2018   Pozvánka Zápis
 22. 1. 2019   Pozvánka Zápis