Rekonstrukce vzduchotechniky kuchyně 3.ZŠ

Město Žďár nad Sázavou v rámci zkvalitnění zázemí pro povinnou školní docházku na 3. ZŠ zrealizovalo projekt s názvem „Rekonstrukce vzduchotechniky kuchyně 3.ZŠ“.

Cílem projektu byla celková rekonstrukce vzduchotechniky, elektroinstalace a rekonstrukce předávací stanice tepla včetně instalace směšovacího uzlu VZT v kuchyni Základní školy Žďár nad Sázavou, Komenského 6.

 

Na finančních nákladech akce se podílel Kraj Vysočina v rámci grantového programu: Naše škola 2017.

 

Fond Vysočiny