Zeleň Palachova ulice

zveřejněno: 26. 5. 2020
Zadavatel: Město Žďár nad Sázavou
Garant akce: Odbor komunálních služeb
Projektant: Ing. Lucie Radilová
Dodavatel: SATT a.s.
Cena stavby: 218 tis. Kč s DPH
Termín realizace: podzim 2020

 

 

Mezi bytovými domy vznikne tvarovaná tisová stěna doplněná třemi solitérními jasany.

 

Místo výsadby zeleně