Centrum sociálních služeb

zveřejněno: 26. 5. 2020
Zadavatel: Město Žďár nad Sázavou
Garant akce: Odbor strategického rozvoje a investic
Projektant: Ing. Milan Pelikán, Žďár nad Sázavou
Cena stavby: 30 mil. Kč s DPH
Termín realizace: dle dotačního titulu (2021 – 2022)

 

Aktuálně: stavební řízení

Předmětem realizace projektu je výstavba objektu Centra sociálních služeb Žďár nad Sázavou (ul. Dvořákova), v rámci kterého budou poskytovány služby pro osoby bez přístřeší, zařazené do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina - azylová ubytovna pro muže a noclehárna pro muže. Do interiéru bude pořízeno vybavení nezbytné pro provoz jednotlivých služeb. 1. NP objektu bude zcela bezbariérové. Poskytovatelem služeb bude příspěvková organizace Sociální služby města Žďár nad Sázavou.