Komenského dopravní opatření

zveřejněno: 26. 5. 2020
Zadavatel: Město Žďár nad Sázavou
Garant akce: Odbor komunálních služeb
Projektant: Ing. Jaroslav Rouš
Dodavatel: Stako Vysočina s.r.o
Cena stavby: 300 tis. bez DPH
Termín realizace: červenec - srpen 2020

 

Z důvodů zvýšení bezpečnosti v blízkosti dvou základních škol bude Komenského ulice zjednosměrněná a bude vybudován zpomalovací práh s bezpečnostními prvky.