Stezka Konvent

zveřejněno: 26. 5. 2020
Zadavatel: Město Žďár nad Sázavou
Garant akce: Odbor komunálních služeb
Projektant: Envygest s.r.o.
Cena stavby: 6,2 mil. Kč (odhad)
Termín realizace: listopad 2020 – prosinec 2021 (odhad)

               

Aktuálně:
Schválená žádost o dotaci

Oproti dnešnímu stavu dozná stezka několika změn. Zásadní bude použití trvanlivějších a kvalitnějších materiálů – především dřevěných částí, a to konkrétně místo smrku dub a modřín, k delší životnosti pomůže i změna některých technických detailů např. ve styku dřeva s terénem. Díky tomu nebudou nutné stálé dílčí opravy, kterými se dnešní stezka kromě své krásy vyznačuje. U vstupu na stezku od Zelené hory dnes stojí nevyužívaný a zpustlý vodohospodářský objekt, který už neslouží žádnému účelu a bude v rámci rekonstrukce odstraněn.