Rekonstrukce povrchů Žďár n. S. 7 - Vodojem

zveřejněno: 1. 9. 2019

 

Projektant: Ing. Libor Klus, Mladá Boleslav
Dodavatel: probíhá VŘ
Cena: dle projektové dokumentace 97 700 000 Kč bez DPH
Termín realizace: prosinec 2019 - 2022

 

Osm ulic na Vodojemu se dočká rekonstrukce. Jedná se konkrétně o ulice Jamborova, Blažíčkova, Slavíčkova, Ladova, Štursova, Špálova, Makovského a Pelikánova. Dojde k e kompletní obnově povrchů silnic, chodníků i parkovišť. Nové bude i pouliční osvětlení a změní se i členění některých zelených ploch, například vzniknou nové parkové cesty. Součástí rekonstrukce je i úprava obratiště pro autobusy MHD. Pod zemí bude zrekonstruovaná kanalizace a rozvody vody. Tato rekonstrukce navazuje na již proběhlé opravy z let 2017 a 2018, kdy se podobným způsobem pracovalo na ulicích Kavánova, Mánesova a Alšova. V dalších etapách se bude pokračovat v následujících letech