Aktuality MAP II

Místní akční plán vzdělávání II ORP Žďár nad Sázavou

Aktuality   Řídící výbor 

 Pracovní skupiny

Dokumenty a výstupy projektu  Odkazy   Kontakt

 

Vzdělávací semináře

 

 

Nabídka vzdělávacích seminářů, exkurzí a workshopů

 

Lehkou nohou do 1. třídy

 

 

Lehkou nohou do 1. třídy

 

Víkend plný seminářů

 

 

Víkend plný seminářů

 

Za uměním keramiky pro středně pokročilé

 

 

Za uměním keramiky pro středně pokročilé

 

Seminář ,,Třídnická hodina – teorie a praxe“

 

 

Seminář ,,Třídnická hodina – teorie a praxe“

 

Otázka laterality v předškolním věku

 

 

 

Pozvánka na seminář „Otázka laterality v předškolním věku“

 

 

Pestrá strava

 

 

Příběh jídla aneb pestrá strava v mateřské a základní škole

 

Dramatické hry a cvičení

 

 

 

Pozvánka na vzdělávací seminář „Dramatické hry a cvičení a projekty v MŠ“

 

 

Soutěž o nejvydařenější logo projektu

 

 

Soutěž o nejvydařenější logo projektu

 

Workshop Rozvoj matematické gramotnosti

 

 

 

Workshop Rozvoj matematické gramotnosti

 

 

Povídálek

 

 

Povídálek

 

Programy první pomoci

 

 

 

Programy první pomoci

 

 

Abaku ve výuce matematiky

 

Pozvánka na workshop „Abaku ve výuce matematiky – matematická gramotnost“

Rizikové chování dětí a mládeže

 

 


Seminář „Rizikové chování dětí a mládeže“ s PaedDr. Zdeňkem Martínkem

 

Metody pro rozvoj matematické gramotnosti

 

Pozvánka na workshop „Metody pro rozvoj matematické gramotnosti“

 

ADHD – neklidné dítě, problém zvaný ADHD (LMD)

 

 

 

Pozvánka na vzdělávací seminář „ADHD – neklidné dítě, problém zvaný ADHD (LMD)“

 

 

Nabídka besedy

 

 

Beseda s mistrem truhlářem

 

Kurz keramiky

 

 

Pozvánka na vzdělávací kurz ,,Za tajemstvím keramiky“

 

Čtení není nuda aneb Dílna čtení v praxi

 

 

 

Pozvánka na vzdělávací seminář ,,Čtení není nuda aneb Dílna čtení v praxi“

 

 

STOP KYBERŠIKANĚ

 

 

Výstava STOP KYBERŠIKANĚ v lednu a únoru 2019 na žďárských školách

 

Rozvoj matematických představ

 

 

Pozvánka na vzdělávací seminář „Rozvoj matematických představ a dovedností v předškolním věku“

 

Dramatické hry a cvičení a projekty v MŠ

 

 

Pozvánka na vzdělávací seminář „Dramatické hry a cvičení a projekty v MŠ“

 

Workshop asistent pedagoga

 

 

Workshop „Asistent pedagoga v systému inkluzivního vzdělávání“