Aktuality MAP II rok 2019

 Místní akční plán vzdělávání II ORP Žďár nad Sázavou

Aktuality   Řídící výbor 

 Pracovní skupiny

Dokumenty a výstupy projektu  Odkazy   Kontakt

 

Aktuality 2019

Seminář ,,Třídnická hodina – teorie a praxe“

 

 

Seminář ,,Třídnická hodina – teorie a praxe“

 

Otázka laterality v předškolním věku

 

 

 

Pozvánka na seminář „Otázka laterality v předškolním věku“

 

 

Pestrá strava

 

 

Příběh jídla aneb pestrá strava v mateřské a základní škole

 

Dramatické hry a cvičení

 

 

 

Pozvánka na vzdělávací seminář „Dramatické hry a cvičení a projekty v MŠ“

 

 

Soutěž o nejvydařenější logo projektu

 

 

Soutěž o nejvydařenější logo projektu

 

Workshop Rozvoj matematické gramotnosti

 

 

 

Workshop Rozvoj matematické gramotnosti

 

 

Povídálek

 

 

Povídálek

 

Programy první pomoci

 

 

 

Programy první pomoci

 

 

Abaku ve výuce matematiky

 

Pozvánka na workshop „Abaku ve výuce matematiky – matematická gramotnost“

Rizikové chování dětí a mládeže

 

 


Seminář „Rizikové chování dětí a mládeže“ s PaedDr. Zdeňkem Martínkem

 

Metody pro rozvoj matematické gramotnosti

 

Pozvánka na workshop „Metody pro rozvoj matematické gramotnosti“

 

ADHD – neklidné dítě, problém zvaný ADHD (LMD)

 

 

 

Pozvánka na vzdělávací seminář „ADHD – neklidné dítě, problém zvaný ADHD (LMD)“

 

 

Nabídka besedy

 

 

Beseda s mistrem truhlářem

 

Kurz keramiky

 

 

Pozvánka na vzdělávací kurz ,,Za tajemstvím keramiky“

 

Čtení není nuda aneb Dílna čtení v praxi

 

 

 

Pozvánka na vzdělávací seminář ,,Čtení není nuda aneb Dílna čtení v praxi“

 

 

STOP KYBERŠIKANĚ

 

 

Výstava STOP KYBERŠIKANĚ v lednu a únoru 2019 na žďárských školách

 

Rozvoj matematických představ

 

 

Pozvánka na vzdělávací seminář „Rozvoj matematických představ a dovedností v předškolním věku“

 

Dramatické hry a cvičení a projekty v MŠ

 

 

Pozvánka na vzdělávací seminář „Dramatické hry a cvičení a projekty v MŠ“

 

Workshop asistent pedagoga

 

 

Workshop „Asistent pedagoga v systému inkluzivního vzdělávání“