Pozvánka na workshop „Abaku ve výuce matematiky – matematická gramotnost“

Vzdělávací program „Abaku ve výuce matematiky“ má rozvinout pedagogické dovednosti pedagogických pracovníků (1. i 2. stupeň ZŠ) s cílem zlepšit výuku matematiky s použitím principů Abaku. Workshop poskytne jak teoretické, tak především praktické poznatky a příklady práce s principy Abaku v hodinách matematiky.

Vzdělávací cíl: seznámení s principy Abaku, jejich využití ve výuce a motivace k rozvoji počtářských dovedností napříč věkovými skupinami.

KDY:                     26. září 2019, 14:00 – 17:30
KDE:                     ZŠ Palachova 2189/35, Žďár nad Sázavou
LEKTOR:              Mgr. Alena Vávrová (https://abaku.org/cs/)

Přihlášky zasílejte nejpozději do 6. září 2019 na e-mail: radka.hudeckova@zdarns.cz

Více informací naleznete v přiložené pozvánce.