Pozvánka na vzdělávací seminář „ADHD – neklidné dítě, problém zvaný ADHD (LMD)“

Cílem semináře je zamyšlení se nad stavem dnešní výchovy, která nepochybně vyplývá ze stavu společnosti. Účastníci semináře budou seznámeni s typickými příznaky a projevy ADHD, možnými příčinami vzniku.  Budou seznámení s možnými postupy práce při poruchách motoriky, vnímání, emočních poruchách, poruchách koncentrace. Učitelé si rozšíří kompetence v oblasti korekce nežádoucího chování – práce s hyperaktivním dítětem. Seminář je určen pro pedagogické pracovníky (především MŠ a 1. stupně ZŠ). 

KDY:                      17. dubna 2019, 13:30 – 17:30
KDE:                      Vysočina Education, Studentská 1, Žďár nad Sázavou
LEKTOR:               Mgr. Lenka Bínová

Přihlášky zasílejte nejpozději do 10. dubna 2019 emailem na adresu: radka.hudeckova@zdarns.cz
Více informací naleznete v přiložené pozvánce.